Sclerologi – Kursstart
18 september 2024

Utbildning i sclerologi. Distans – 6 live webinars
Kursstart 18 september  2024

Utbildningens omfattning är sex live webinars. Varje webinar spelas in så att du i efterhand kan titta på videon från webinaret och ladda ner kursmaterial. Du har tillgång till samtliga videos under utbildningstiden.

Sclerologi är läran om ögonvitans tecken. De röda markeringarna i ögat och andra tecken är associerade med vad som händer här och nu i kroppen. Irisdiagnostik visar mer om arvet som vi har med oss med dess styrkor och svagheter. Sclerologi visar patologiska förändringar i kroppen som är viktigt för oss att se som terapeuter, och  visar på det som händer i kroppen just nu. Sclerologi är utmärkt hjälpmedel för att utvärdera ditt behandlingsreultat. Sclerologi är ett hjälpmedel för olika terapier. Utbildningen vänder sig främst till dig som genomgått utbildning i irisdiagnostik, men det är inget krav.

Du kommer bl.a. att få lära dig:

  • Mer om ögonvitan i hälsa och sjukdom
  • Tecken och markeringar och vad de betyder
  • Tecken som visar på trauma, skada, infektion, parasiter m.m.
  • Tecken som visar vad som är på gång i de olika organsystemen
  • Hur du använder sclerologin praktiskt och kliniskt som terapeut
  • Hur du analyserar ögonvitan
  • Hur du fotograferar ögonvitan

Efter genomgången utbildning erhåller du diplom från ArcanumSkolan.

Kursdeltagare om utbildningen:
Både kurserna sclerologi och irisdiagnostik har varit såååå intressanta!
Susanne

Mer information

Fullständig information och anmälningsblankett finns i vårt utbildningsprospekt som vi gärna skickar till dig.