Klassisk homeopati – Yrkesutbildning
Utbildningsstart 26 september 2024

Yrkesutbildning i klassisk homeopati – 3 år.

Distans – live webinars

I skolans webbaserade klassrum via internet har vi utnyttjat den moderna teknologin i undervisningen för att göra hemstudier möjliga i större utsträckning. Vi har tagit ett steg ytterligare med kontinuerliga interaktiva träffar över internet och med vår nya utbildningsplattform som ger dig möjlighet att arbeta strukturerat både självständigt och tillsammans med studiekamrater, så att du får undervisning och har regelbunden kontakt med skolan.

Vi har en tydlig arbetsplan som lotsar dig framåt både teoretiskt och praktiskt mot att bli en självständig homeopat.

Utbildningen är upplagd så att du skall kunna arbeta parallellt med dina studier.
Studietakten är 50%.

Undervisning sker via live webinars och i skolans webbaserade plattform. Du kommer kontinuerligt att träffa föreläsare via webinars och undervisning via internet där du också har direkt kontakt med föreläsare, så att du kan ställa frågor etc.

Allt detta skapar en flexibilitet i utbildningen som gör att du kan genomföra delar av utbildningen i din egen takt på tider som passar dig.

I ditt klassrum på internetplattformen har du även möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med skola och dina studiekollegor.

Undervisningen sker på svenska med undantag för enstaka internationella föreläsningar.

Mer information

Fullständig information och anmälningsblankett finns i vårt utbildningsprospekt som vi gärna skickar till dig.

Våra utbildningar

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.