Om ArcanumSkolan och våra utbildningar

Birgitta Williams
Birgitta Williams, rektor

Välkommen till ArcanumSkolan, Skandinaviens äldsta och ledande skola inom klassisk homeopati, basmedicin och irisdiagnostik.
ArcanumSkolan har bedrivit utbildningar sedan 1970 och vår utbildningsplan följer European Central Council for Homeopaths (ECCH) riktlinjer för utbildningar i klassisk homeopati.

Vår utbildning i klassisk homeopati sker via live webinars, och pågår under 2,5 år + 6 månader praktik under handledning.

Utbildningen  i basmedicin är helt internetbaserad, vilket innebär att du kan studera på tider som passar dig. Utbildningen motsvarar 30 respektive 60 studiepoäng.

Vår utbildning i irisdiagnostik sker via live webinars, och är godkänd av International Iridology Practitioners Associations (IPPA).

Utbildningen i sclerologi sker även den i form av live webinars.

Sammanfattningsvis erbjuder ArcanumSkolan dig utbildningar i klassisk homeopati, basmedicin, irisdiagnostik och sclerologi, som du kan läsa mer om under fliken utbildningar. Våra utbildningar sker dels genom interaktiva träffar dels över internet och dels genom strukturerade arbetsmoduler i vår utbildningsplattform.

Varmt välkommen!