Om oss

50+

års erfarenhet

Välkommen till ArcanumSkolan, Skandinaviens äldsta skola i klassisk homeopati, basmedicin och irisdiagnostik. ArcanumSkolan har bedrivit utbildningar sedan 1970 och vår utbildningsplan följer European Central Council for Homeopaths (ECCH) riktlinjer för utbildningar i klassisk homeopati.

Vår utbildning i klassisk homeopati sker via live webinars, och pågår under 2,5 år + 6 månaders praktik.

Utbildningen  i basmedicin är helt internetbaserad, vilket innebär att du kan studera på tider som passar dig. Utbildningen motsvarar 30 respektive 60 studiepoäng.

Vår utbildning i irisdiagnostik sker via live webinars, och är godkänd av International Iridology Practitioners Associations (IIPA).

Utbildningen i sclerologi sker även den i form av live webinars.

Sammanfattningsvis erbjuder ArcanumSkolan dig utbildningar i klassisk homeopati, basmedicin, irisdiagnostik och sclerologi, som du kan läsa mer om under fliken utbildningar.

Våra utbildningar sker dels genom interaktiva träffar dels över internet och dels genom strukturerade arbetsmoduler i vår utbildningsplattform.