Välkommen till ArcanumSkolan

Utbildningar i basmedicin, Klassisk homeopati, Irisdiagnostik och Sclerologi

Basmedicin

Utbildningen i basmedicin är helt webbaserad och startar 4 gånger per år. Glöm inte att anmäla dig när du är redo.

Klassisk homeopati

Från och med hösten 2021 startar vi vår nya utbildning i klassisk homeopati som som sker via live webinars.

Irisdiagnostik

Utbildningen omfattar nio live webinars. Varje webinar spelas in. Du har tillgång till samtliga videos under hela utbildningstiden.

Sclerologi

Utbildningens omfattning är fem live webinars. Varje webinar spelas in. Du har tillgång till alla videos under utbildningen.