Irisdiagnostik – Kursstart
Vårterminen 2025

Utbildningen omfattar nio live webinars. Varje webinar spelas in så att du i efterhand kan titta på videon från webinaret samt att du kan ladda ner kursmaterial. Du har tillgång till samtliga videos under utbildningstiden.

Irisdiagnostik är läran och studerandet av ögats iris, struktur och färg. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och genom näring och andra naturmetoder och terapier hjälpa kroppen och därigenom förhindra och läka sjukdom.

Innehåll

  • Irisdiagnostikens historia
  • Ögats topografi och indelningsgeografi
  • De viktigaste konstitutionstyperna och iristecknen
  • Tolkning av tecken och förändringar som visar sig i iris; hur de ser ut och vad dessa kan innebära för vår hälsa.
  • Avläsa över- och underaktivitet hos olika organ och körtlar
  • Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade
  • Hur du använder irisdiagnostiken i din praktik
  • Hur vi kan stötta immunsystemet för att förebygga hälsa och hur vi stöttar pågående tillstånd i kroppen utifrån irisen

Efter genomgången utbildning erhåller du ett diplom.

Utbildningen är godkänd av International Iridology Practioners Association, IIPA vilket innebär att du efter avslutad utbildning kan genomgå certifieringsprov via IIPA för internationellt medlemskap.


Kursdeltagare om utbildningen:

Efter att ha missat kursen i Irisdiagnostik i flera år, så lyckades jag äntligen gå den online nu.
Maria

Jag är väldigt nöjd med både kurs, kursledare och kursmaterial. Dessutom var det lyxigt att kunna gå tillbaka och titta på filminspelningarna från respektive del i efterhand, på så vis missade man inget.
Elisabeth

Jag kan varmt rekommendera denna kurs – så intressant, lärorik och utvecklande. Tack!
Kerstin

Tack för denna fantastiska kurs, sååååå fantastiskt intressant!
Susanne

Vill tacka för en väldigt intressant Irisdiagnostik kurs. Den har varit omfattande och mycket lärorik. Mycket bra lärare som lär ut på ett bra sätt så man förstår. Nu ser jag fram emot att gå även sclerologi kursen!
Yvonne

Vill inte att det skulle ta slut!
Jeanette

Jag vill bara tacka för kursen. Den har varit jättebra och jag är väldigt nöjd!
Marie

Tack för en jättebra kurs och allt material!
Helene

Mer information

Fullständig information och anmälningsblankett finns i vårt utbildningsprospekt som vi gärna skickar till dig.