Prenumerera på ArcanumSkolans mail

Välkommen till ArcanumSkolan

Utbildningar i basmedicin, Klassisk homeopati, Irisdiagnostik och Sclerologi

Basmedicin

Utbildningen i basmedicin är helt webbaserad och startar 4 gånger per år. Glöm inte att anmäla dig när du är redo.

Klassisk homeopati

Från och med hösten 2021 startar vi vår nya utbildning i klassisk homeopati som som sker via live webinars.

Irisdiagnostik

Utbildningen omfattar nio live webinars. Varje webinar spelas . Du har tillgång till samtliga videos under hela utbildningstiden.

Sclerologi

Utbildningens omfattning är fem live webinars. Varje webinar spelas in. Du har tillgång till alla videos under utbildningen.