Välkommen till ArcanumSkolan

Utbildningar i basmedicin, klassisk homeopati, irisdiagnostik och sclerologi

Basmedicin

Utbildningen i basmedicin är helt webbaserad och startar 4 gånger per år.

Homeopati

Från och med hösten 2021 startar vi vår nya utbildning i klassisk homeopati som som sker via live webinars.

Irisdiagnostik

Utbildningen omfattar nio live webinars. Varje webinar spelas . Du har tillgång till samtliga videos under hela utbildningstiden.

Sclerologi

Utbildningens omfattning är fem live webinars. Varje webinar spelas in. Du har tillgång till alla videos under utbildningen.