“Vetenskap och beprövad erfarenhet” ger stort utrymme för Socialstyrelsens godtycke

0
319

SocialstyrelsenHälso- och sjukvårdslagen klargör att svensk sjukvård skall bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men begreppet har aldrig specificerats i lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är i själva verket en antik lagstiftningsrelik från år 1890, det skriver två professorer och en laserterapeut i en debattartikel. 

Sedan dess har läkare, jurister, statliga utredare m fl förgäves försökt att definiera begreppet. Socialstyrelsen har flitigt använt det för åtgärder riktade mot sjukvårdspersonal. Försäkringskassan har nyttjat begreppet för att neka patienter ersättning. Begreppet tolkas godtyckligt och beslut baserar på skönsmässig bedömning. Därmed frångås likhet inför lagen.

Vi har frågat flera myndigheter om vad begreppet i klartext innebär. Något entydigt svar har vi inte fått. Myndigheter har i röriga och ibland obegripliga ordalag gjort vida utläggningar om begreppets betydelse för säkerställandet av god och säker vård m m.

Enligt ett PM från Riksdagens Utredningstjänst skulle begreppet vara ”en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU”. Det stämmer dock inte alls. I de flesta länder – möjligen med undantag av Österrike – har man aldrig hört talas om det.

Läs hela debattartikeln

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here