Utbildning i irisdiagnostik

Irisdiagnostik

Irisdiagnostik är läran och studerandet av ögats iris, struktur och färg. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och genom näring och andra naturmetoder hjälpa kroppen att förhindra och läka sjukdom.

ArcanumSkolans utbildning i irisdiagnostik hålls i form av nio live webinars.
Samtliga webinars spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand under utbildningens gång.

Innehåll:

  • Irisdiagnostikens historia
  • Ögats topografi och indelningsgeografi
  • De viktigaste konstitutionstyperna och iristecknen
  • Tolkning av tecken och förändringar som visar sig i iris; hur de ser ut och vad dessa kan innebära för vår hälsa
  • Avläsa över- och underaktivitet hos olika organ och körtlar
  • Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade

Pris: 9000:- inklusive moms, betalningen kan delas upp på tre delbetalningar, 3 x 3000:-
Kostnad för irislupp och övrigt arbetsmaterial tillkommer med 900:-

Vill du anmäla dig eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Efter genomgången utbildning erhåller du diplom.

Utbildningen är godkänd av IIPA (International Iridology Practioners Association)