Utbildning i djurakupunktur

Djurakupunktur

 • Utbildningen är en 2 årig distansutbildning med självstudier mellan seminarieperioderna. Undervisningen på skolan är lärarledd och teori varvas med praktik.
 • Utbildningens upplägg ger Dig möjlighet att kombinera arbete med studier.
 • Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad av behandling av djur.
 • Under utbildningen går vi igenom samtliga grunder i den traditionella kinesiska medicinen. Efter godkänd avslutad utbildning erhåller Du diplom och utbildningsbevis.

Utbildningen är upplagd enligt följande
Tjugotvå föreläsningsperioder (inklusive slutexamen) under fyra terminer. Varje period är om två dagar och företrädesvis förlagda till veckoslut.

Vill du anmäla dig till någon av våra utbildningar eller om du önskar mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Innehåll akupunktur

 • Historik- akupunkturens utveckling och spridning
 • Grundläggande kunskap om kroppens funktioner sett ur TCM-perspektiv
 • Läran om ZangFu organlära, kroppssubstanserna, meridianerna
 • Etiologi, patogenes, observation och palpation
 • Pulsdiagnostik
 • Att ställa diagnos
 • Meridianer och punkter
 • Nålteknik och moxa
 • Behandlingsprinciper

För att bli en professionell djurakupunkör behöver Du läsa både veterinärmedicin och djurakupunktur. På ArcanumSkolan integrerar vi dessa ämnen.

Vi arbetar med frågan vad sjukdom egentligen är och belyser fysiologi och patologi från olika synvinklar. Som student kommer Du att uppleva hur studierna i akupunktur berikas av veterinärmedicinstudierna och vice versa.

Anatomi och fysiologi
Du tillägnar Dig här goda kunskaper i djurens anatomi och fysiologi. Dessa kunskaper lägger den grund Du behöver för vidare förståelse av sjukdomslära och medicin. Inom djurakupunkturen lär Du Dig vad som skiljer de olika djurslagen åt och vad som är gemensamt. Detta är viktigt förr att på bästa sätt kunna behandla de olika djurarterna.

Djurens sjukdomslära och veterinärmedicin
Här får Du lära Dig om de olika sjukdomar som drabba de olika djurslagen Du får även kunskap om smittsamma sjukdomar. Undervisningen är uppdelad efter de olika djurarterna och deras specifika sjukdomar.

Under utbildningen kommer Du att få möjlighet till klinisk träning i skolans praktik och att behandla patienter under handledning.

Utbildningskostnad inklusive moms
Anmälningsavgift: 2000 kr
Månadsavgift (24 mån.): 2300 kr
Sluttentamen: 2500 kr
Kurslitteratur: ca. 4000 kr
Kostnadsfritt boende erbjuds på skolan under seminarieperioderna.