Välkommen till del två av Skandinaviens första utbildning i CEASE för homeopater

Homeopat Bert Breuker
Homeopat Bert Breuker

Sista helgen i april hölls del 1 av CEASE utbildningen. Undervisande lärare var Bert Breuker som har utbildats av CEASE grundare Dr. Tinus Smits. Del 2 hålls 20 – 21 oktober 2012.

Dr. Tinus Smits som var utbildad homeopat och läkare fann med hjälp av homeopatin ett redskap för att behandla tillstånd som Autism m.m. som orsakats av vaccinationer.

CEASE står för ”Complete Elimination of the Autistic Spectrum Expression” och är en effektiv homeopatisk behandlingsmetod för både barn och vuxna.

Utbildningen i behandlingsmetoden CEASE är om 5 dagar och delad på två tillfällen:

Del 1: 27-29 april 2012

Del 2: 20-21 oktober 2012

Kostnad del 1-2: 6 900kr inkl. moms

Utbildningen berättigar dig att ansöka om CEASE certifiering.

Litteratur: Du kan med fördel läsa böckerna här nedanför och se filmerna innan seminariet

Boende: Vi har några platser kvar på skolans kostnadsfria internat

Kontakta oss för ytterligare boendalternativ

Språk: Svenska

Gå utbildningen  och få samma möjligheter som så många andra homeopater runt om i Europa att hjälpa denna patientgrupp!

Läs mer om CEASE på websidorna:

http://www.cease-autism.se/

http://www.cease-therapy.com/

Kursens syfte:

Kursen är en helhets mini-utbildning som kommer att ge deltagaren ett extra och mycket

praktiskt användbart redskap. Den ersätter inte homeopati med någonting annat men

lägger till och integrerar diverse aspekter inom ramen av en vanlig homeopatisk

konstitutionsbehandling.

Man kan säga att Cease hjälper oss att se bredare och djupare samtidigt men har

samtidigt ett praktiskt fokus på patientens konstitution och behandling.

Cease-metoden har sina rötter i den homeopatiska teorin och filosofin.

Resultatet av att vara med på kursen kommer att bli att du kan förstå patientens hälsa och

ohälsa bättre, kanske lite annorlunda, och dina resultat kommer att förbättras påtagligt!

Du kommer att åka hem med information och kunskap som du direkt och effektivt kan

tillämpa hos dina patienter.

Cease är enkelt och alla med en homeopatisk utbildning kommer att förstå den och

kommer att kunna använda sig av metoden.

Kursens innehåll:

Kursen visar hur man kan granska konstitutionen på 3 olika sätt samtidigt.

– Utifrån finns den externa miljöns påverkan på vår konstitution med speciellt fokus på

effekter av vacciner, allopatiska mediciner och kemikalier.

– Inifrån finns sju stora psykiska ”motivationer” som driver oss att upprepa samma

beteendemönster över tiden. Vi gör en genomgång av filosofin och materia medica hos

den s.k. ”Inspiring homeopathy” som Cease-grundaren Tinus Smits utvecklade och lärde

ut.

– Den klassiska konstitutions behandlingssyn genom tiden; patientens biografi.

Dessa tre delar formar en enhet och kompletterar varandra. Tillsammans bygger de en

helhetsbehandling för homeopater som tidigare ansågs vara omöjligt att skapa.

Del-ämnen är:

1. Cease metoden:

– Cease-metodens teori och bakgrund/historik

– Isopatins värde och tillämpning i praktiken

– Cease avstöringsmetoder

– Doseringsprinciper

– Medicin-reaktioner och deras interpretation och handlingssätt

– Cease-indikationer; speciella patologier som kräver en Cease behandling

– Vaccinationer, vaccinationsskador och behandling av dessa med homeopatiska medel

– Att lösa ”spoiled and suppressed cases”

– Autism, ADHD och andra beteende-störningar hos barn

– Att använda sig av kosttillskott baserat på orthomolekulär medicin

– Att behandla akuta besvär enligt Cease-metoden

– Praktisk användning av Cease plus praktik-exempel

2. Inspiring Homeopathy:

– Bakgrund och filosofi

– De sju universella lagren (universal layers)

– Materia Medica av dessa lager utifrån ”Inspiring Homeopathy’s” tematiska perspektiv:

Hydrogenium, Anacardium, Rhus toxicodendron, Vernix Casseosa, Lac maternum,

Saccharum officinarum, Carcinosinum, Cuprum metallicum och Carcinosinum cum

Cuprum.

– Doseringsprinciper

– Praktisk användning av Inspiring Homeopathy plus praktik-exempel

 

3. Konstitutions behandling:

– Hur man integrerar Cease-metoden och ”Inspiring Homeopathy” i konstitutions

behandlingen.

– Praktiska tips

– Praktikexempel

Vad ingår i kursen:

– Cease-handbok (på engelska); inklusive materia medica av ”Inspiring homeopathy”

– Handledning.

– En kurs-certifikat.

– Medlemskap i  Cease-Sverige.

– Möjlighet att ansluta dig till den internationella Cease-gruppen och deras plattform (efter

slutförd steg 1 och steg 2 av Cease-utbildningen).

Bok Autism
Bok Autism
Bok Inspireing Homeopathy
Bok Inspireing HomeopathyBok Autism

 

 

 

 

 

 

Klicka på böckerna för att komma till webshoppen

DVD Vaccination Damage Cured
DVD Vaccination Damage Cured
DVD The Incurable Cured
DVD The Incurable Cured

 

 

 

 

 

 

Klicka på filmerna för att komma till webshoppen

Väkommen!