Sverige följer inte EUs rekommendationer för alternativmedicinen

0
290
EUs webbportal

Är Sveriges lagstiftning inom KAM laglig. Inget görs för att harmonisera Sveriges lagstiftning med EUs. Det finns inte vetenskapliga underlag för Sveriges restriktiva lagar inom Alternativ- och komplementär medicinen (KAM).
1997 publicerade Europa Parliamentet en resolution om icke-konventionell medicin.
I den står följande :
• Det skall vara fritt för personer att röra sig inom Europa och för att etablera verksamheter av icke-konventionella terapier.
• Alla skall ha rätt till att välja icke-konventionell vård och detta skall inte på något sätt begränsas eller försvåras.
• Friheten att utöva sin profession skall i sitt land inte begränsas utan kunna utföras i harmoni med andra länders lagstiftning i Europa.
• En reglering och co-ordination av utbildningskriterier för icke-konventionella terapier skall verka som en garanti för människor säkerhet att välja icke-konventionell vård
• Det är av intresse för både patienter och terapeuter att utbildningsnivån är hög och obligatorisk för alla som erhåller ett diplom i någon alternativ- eller komplementär (KAM) terapi.
• Forskning om säkerhet och effektivitet inom olika KAM terapier skall utföras av EU kommissionen.
• Utveckling av olika forskningsprogram inom KAM som tar hänsyn till en holistisk infallsvinker skall uppmuntras.
• Om studierna visar på en möjlighet till att erkänna KAM terapier så skall denna påbörjas
Referenser:
Resolution on the status of non-conventional medicines A4-0075/9
Homeopathy – its place and potentialin Integrated Healthcare in Europe http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/pdf/homeopathy%20and%20integration.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here