Studiebesök hos Djurhomeopaterna – juni 2006 – Nordens Ark

Djurhomeopati Nordens Ark

Undersökningsrummet på veterinäravdelninge är inte så mycket använt eftersom man inte kan hantera vilda djur på samma sätt som husdjur. Vår guide visade hur man gör för att söva vilda djur som behöver behandling.

Djurhomeopati Nordens Ark

Ett av parkens lodjur visade sig för oss.

Djurhomeopati Nordens Ark

Vår mycket trevliga och kunniga guide berättade om parkens historia. Nu har vi kommit fram till papegojhuset som ligger en bit in i parken.

Djurhomeopati Nordens Ark

Här ser man det omfattande utfodringschema som djurskötarna har att rätta sig efter.