Sök homeopat och djurhomeopat

Humanhomeopat alternativt djurhomeopat!

Här kan du söka efter humanhomeopater och djurhomeopater som är utbildade på ArcanumSkolan

Diplomerade homeopater för human har förutom en tre-årig utbildning i klassisk homeopati även en två-årig utbildning i basmedicin.

Utbildningen är kvalitetssäkrad.

Diplomerade djurhomeopaters 2-åriga utbildning innehåller förutom homeopati även grundläggande veterinärmedicin.

Registret är under uppbyggnad och kompletteras fortlöpande.

Humanhomeopat

Humanhomeopater

Djurhomeopat