Skolläkare: internationell klinisk erfarenhet gäller homeopatin

0
295

homeopatiSkolmedicinen är mycket bra och ofta livräddande, men det utesluter inte att någon form av seriös komplementär medicin kan ges vid lämpliga patientfall, skriver Anders Pettersson, legitimerad läkare.

Själv var jag mycket skeptisk till homeopatin som ung läkare, men efter studier i bl a Oxford och att förvånansvärt många patienter säger att de blivit bättre med detta tillägg, har jag fått tänka om. Visst kan det vara placebo och handla om en s k spontanläkning, men det finns också mycket forskning som talar för positiv effekt.

Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är inte definierat. Vem har tolkningsföreträde? Det är risk för godtycke. Svårigheter uppkommer då man försöker strikt bevisa vetenskaplig effekt av exempelvis officiellt erkända och uppskattade terapier som klinisk hypnos, medicinsk yoga, musikterapi, psykoterapi i olika former, sjukgymnastik m fl. Hur utesluter vi placeboeffekten vid dessa metoder?

Enligt EU-rättspraxis används begreppet ”internationell klinisk erfarenhet” och ”sedvanlig behandling i berörda yrkeskretsar” sedan länge i EU i stället för ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Regeringsrätten anser att denna EU-praxis även gäller i Sverige.

Den fina placeboeffekten bör vi ta vara på. Varför uppskattar vi inte i större utsträckning positiva erfarenheter och resultatet av en terapi? Huvudsaken är väl att patienten blir bättre eller?

Flera mammor till småbarn med hudbesvär har berättat för mig att en homeopatisk kräm hade minst lika god effekt som kortisonkräm och andra redan prövade krämer. Skall jag verkligen då undanhålla patienter denna erfarenhet, då homeopati är billigt, ofarligt och kanske hjälper?

Läkemedelsverket har godkänt och klassat homeopati som läkemedel.

Förutsättning för att överväga en komplementär medicin till skolmedicinsk behandling är att leg. sjukvårdspersonal först gör en skolmedicinsk bedömning, ge god information om terapin, rimligt pris e t c och att man inte utlovar någon effekt.

Några frågor till ansvariga i Socialstyrelsen, som gärna får svara i Ring P1. Enligt vicepresidenten i EU-parlamentet Dagmar Roth-Berendt använder ca 100 miljoner människor i EU homeopati och antroposofisk terapi framgångsrikt. Varför är det så många?

Alla läkare i EU har rätt att ordinera homeopati och enligt läkarorganisationen Camdoc Alliance använder över 50 000 läkare metoden i EU. Varför?

Sverige är enda landet i EU (och troligen i hela världen), som straffar läkare som föreslår homeopati eller som hänvisar till en duktig homeopat. Vem har bestämt detta och varför?

Anders Pettersson, Leg. läkare

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here