Seminarium: 24-26 okt 2008 – Dr. R. Petrucci – Barn med beteendestörningar – Arcanumskolan – Brastad

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Dr.R. Petrucci fick känna på västkustvindarna över Gullmarsfjorden strax utanför Lysekil.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Med handen på hjärtat så var detta en mycket lyckat föreläsning med en mycket kunnig föreläsare som kommer till ArcanumSkolan igen i oktober nästa år 2009.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Dr.R. Petrucci föreläste om barn med beteendestörningar.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Han presenterade olika patientfall från sin praktik i Milano.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Det gavs också tillfälle till diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Här diskuteras en bok om relational remedies.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Dr.R. Petrucci visar att homeopatisk behandling för barn ger utmärkta resultat.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Under seminariet varvades diskussioner om matera medica, posologi och metodik.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

För oss mindre kända homeoaptiska läkemedel presenterades.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Han presenterade sin nyutgivna bok ”Children” som är ett repertorium och materia medica.

Homeopat Dr. R. Petrucci seminarium 2008 Brastad Sweden

Han presenterade fall där han framgångsrikt behandlat med bl.a. Falcon.