Seminarium: 14-15 januari 2006, Veterinär och homeopat Liesbeth Ellinger

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger

Liesbeth Ellinger är veterinär och praktiserande djurhomeopat. Hon bor och är verksam i Holland. Vi hade glädjen av hennes besök 15 – 16 januari 2006. Ellinger föreläste också på ArcanumSkolan den 23-24 maj 2005.

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger

Liesbeth Ellinger är en mycket trevlig förläsare som är lätt att lyssna till och förstå.

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger

För djurhomeopater och studerande till djurhomeopat, är det härligt att få lyssna på en kunnig och skicklig djurhomeopat. Under andra dagen fick vi mer kunskap om lac-medel.

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger

Djurhomeopat Lisbeth Ellinger