Seminarium: 11-14 maj 2007 – Ögondiagnostik – Dr Ellen Tart Jensen – ArcanumSkolan

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Dr Ellen Tart Jensen undervisar en mycket intresserad klass.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Vi reperterar grunderna från tidigare seminarie.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Dr. E. Tart Jensen och Art Jensen i samspråk med student.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Vi tittar på varandras ögonstrukturer.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Praktiska övningar.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen

Dr E. Tart Jensen diskuterar ögat med några studenter.

Ögondiagnostik Dr EllenTart Jensen