Sclerologi – Kursstart vårterminen 2022

Utbildning i sclerologi. Distans – 6 live webinars

Utbildningens omfattning är sex live webinars. Varje webinar spelas in så att du i efterhand kan titta på videon från webinaret samt att du kan ladda ner kursmaterial. Du har tillgång till samtliga videos under utbildningstiden.

Sclerologi är läran om ögonvitans tecken. De röda markeringarna i ögat och andra tecken är associerade med vad som händer här och nu i kroppen. Irisdiagnostik visar mer om arvet som vi har med oss med dess styrkor och svagheter. Sclerologi visar patologiska förändringar i kroppen som är viktigt för oss att se som terapeuter, och  visar på det som händer i kroppen just nu. Sclerologi är utmärkt hjälpmedel för att utvärdera ditt behandlingsreultat. Sclerologi är ett hjälpmedel för olika terapier. Utbildningen vänder sig främst till dig som genomgått utbildning i irisdiagnostik, men det är inget krav.

 

Du kommer bl.a. att få lära dig:

  • Mer om ögonvitan i hälsa och sjukdom
  • Tecken och markeringar och vad de betyder
  • Tecken som visar på trauma, skada, infektion, parasiter m.m.
  • Tecken som visar vad som är på gång i de olika organsystemen
  • Hur du använder sclerologin praktiskt och kliniskt som terapeut
  • Hur du analyserar ögonvitan
  • Hur du fotograferar ögonvitan

Efter genomgången utbildning erhåller du diplom från ArcanumSkolan.

Fullständig information och anmälningsblankett finns i vårt utbildningsprospekt som vi gärna skickar till dig.

Anmälan