RADAR OPUS TRAINING

Välkommen till Radar Opus training med Kim Elia. Här nedanför har du 6 olika filmer som hjälper dig att använda Radar Opus i din praktik! För att starta filmen så klickar du på respektive bild.

1. En introduktion till Radar Opus

2. Nya och avancerade funktioner i Radar Opus

3. Att arbeta med patienter i Radar Opus

4.  Hur du arbetar med patientfall i Radar Opus

5. Att använda Radar 10.5 och Radar Opus

6. Nya sätt att arbeta med patientfall i Radar Opus