Om Arcanum

Välkommen till ArcanumSkolan, Skandinaviens äldsta och ledande skola inom homeopati, alternativ- och komplementärmedicin!

ArcanumSkolan erbjuder dig utbildningar i klassisk homeopati, basmedicin och irisdiagnostik. Våra utbildningar är till viss del webbaserade. Vi lägger stor vikt vid praktisk klinisk träning under handledning under utbildningstiden.
ArcanumSkolans utbildningar håller hög internationell standard.

ArcanumSkolan grundades redan i början av 1970-talet och är Skandinaviens ledande skola för utbildningar inom homeopati, basmedicin och irisdiagnostik. De flesta av de homeopater som idag är yrkesverksamma, har fått sin utbildning vid ArcanumSkolan.

ArcanumSkolans utbildningar håller hög internationell standard.

  • Treårig yrkesutbildning i klassisk homeopati med en skolplan som följer European Council for Classical Homeopathy – ECCHs mål och riktlinjer för utbildning i homeopati.
  • En erfaren och välutbildad lärarkår.
  • Praktisk klinisk träning.
  • Internationellt kända föreläsare.
  • Kreativ studiemiljö
  • Intranät
  • Möjlighet till boende för skolans studenter i mån av tillgänglighet.

ArcanumSkolan erbjuder följande utbildningar:

  • Yrkesutbildning i klassisk homeopati 3 år
  • Basmedicin motsvarande 30 respektive 60 högskolepoäng
  • Irisdiagnostik grundkurs 6 dagar