Laglig alternativmedicinsk barnbehandling – i Norge

0
1005

På Klinikk for Alle i Ski strax utanför Oslo är det tjoandes livligt i väntrummet. Hit kommer mängder av föräldrar med barn i alla åldrar för vård och behandling.

Text och bild: Tina Sjöstedt

Mamma Birgitte är här för en rutinkontroll eftersom nu niomånader gamla Wilma kom till världen med hjälp av sugklocka.

Vi vill mest bara veta att hennes lilla kropp inte tagit skada av förlossningen. Att uppsöka en osteopat och kiropraktor känns mest naturligt, säger hon bestämt med mild röst.

Osteopat Leif Widebert, Sverige och kiropraktor Cathrine Herneblad-Due, Norge tar sig an den lilla och lägger henne försiktigt på behandlingsbänken. Wilma jollrar och skrattar medan Leif Widebert håller hennes huvud i sina händer.

Wilmas mamma berättar om förlossningen men också om dotterns sömn och matvanor. Familjen har inte upplevt att något skulle vara onormalt men eftersom de vet att sugklocka kan ge skador vill de kunna släppa oron med en rutinkontroll.

Och de kan känna sig helt lugna. Ingenting i Wilmas kropp verkar ha tagit skada av den ansträngande och påfrestande förlossningen enligt både osteopat och kiropraktor.

En fantastiskt frisk liten tjej, säger Leif Widebert med glad stämma!

Sverige, Nordkorea och Kuba är de enda länder i världen som förbjuder CAM-behandling av barn under 8 år varför många svenska familjer beger sig till närliggande länder med sina barn. Här på kliniken i Oslo höjer de norska föräldrarna ögonbrynen när de får veta.

Vi som får så bra hjälp här, säger Marlen Nordby, mamma till 3-åriga Maya medan hon ruskar lite förvånat på huvudet.

Tina Sjöstedt
Tina Sjöstedt

Glada och pigga Maya skuttar upp och ner i soffan i väntrummet. När det är hennes tur att träffa alternativmedicinarna springer hon snabbt in i behandlingsrummet. Det är andra gången hon är här. Hennes föräldrar berättar att Maya förutom att hon är lite stel i nacken stammar en aning när hon talar.

Efter ny undersökning av kiropraktor Cathrine Herneblad-Due och osteopat Leif Widebert konstaterar de båda att Wilma nu har betydligt mindre låsning i nacken än förra gången hon var här. Men, hon är lite spänd i vänster sida av kraniet vilket kan vara en orsak till att hon stammar. Hon får behandling medan hon sitter och leker på behandlingsbänken och när det är klart skuttar hon käckt ner från bänken. Mamma Marlen får en återbesökstid om ett par månader och Wilma vinkar glatt hej då med båda armar.
Text och bild: Tina Sjöstedt


Fakta

Klinikk for alle finns på 9 platser i Norge. Här integreras alternativmedicin med skolmedicin.

Välkomnar även barn, från alla länder.(Klinikk for alle barn- Ski, Oslo)

www.klinikkforalle.no

Fakta

Svensk lag strider mot FN: s barnkonvention

Den svenska lag som förbjuder barn under åtta år rätten till alternativmedicinsk behandling strider mot barnkonventionens artikel 2 om icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling, artikel 18 om uppfostran och utveckling samt artikel 24 om hälsa- och sjukvård.

Ur Konventionen om barnets rättigheter

  • Varje barn skall tillförsäkras rättigheterna i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag, artikel 2.
  • Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, artikel 3.
  • Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets rätt till liv och utveckling, artikel 6.
  • Föräldrar eller i förekommande fall vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och konventionsstaterna skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder, artikel 18.
  • Barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, artikel 24.

Barnrättsrådet i Genève har skickat en rekommendation till Sverige att ändra lagen som förbjuder alternativmedicinsk behandling av barn under 8 år, då Sverige bryter mot FN: s Barnkonvention.

Läs mer på www.helabarn.se

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here