Homeopater Utan Gränser – Sverige

0
296
HUGS logo
HUGS logo
HUGS logo
HUGS logo
HUGS logo

Ny förening har startats i Sverige! HomeopaterUtanGränser-Sverige( HUGS) som är en ideell förening som arbetar för att hjälpa människor och djur i kris. De arbetar med andra HUG organisationer i Europa och under paraplyorganisationen Homeopaths World Wide (HWW). De kommer att delta i olika projekt efter förfrågan för att genom välutbildade och erfarna homeopater erbjuda homeopatisk behandling och utbildning i klassisk homeopati. Deras syfte är att delta i projekt efter förfrågan från projektlandet. Hjälpen som HUGS erbjuder baseras på hjälp till självhjälp och vårt mål är nått när det deltagande projektlandet kan arbeta självständigt och kan utbilda andra. Alla som har ett intresse för homeopati och seriöst stöder föreningens syfte är välkomna som medlemmar i HUGS.
Läs mer om HUGS på deras hemsida www.homeopaterutangranser.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here