Homeopatisk behandling är en säker behandling för barn och vuxna?

0
319
Homeopatisk behandling
Homeopatisk behandling

Dantes och Rampes(2000) undersöker i sin studie om homeopatisk behandling är en säker behandlingsform. Undersökningen syftar till att systematiskt undersöka rapporter om negativa utfall från homeopatisk behandling mellan åren 1970-1995. Resultatet visar på att reaktioner från homeopatisk behandling är mer frekvent än i undersökningar med placebo men att reaktionerna var milda och snabbt övergående. Studien visar att homeopatiska mediciner i höga potenser som förskrivs av utbildade homeopater visar på att de är säkera att använda och att risken för negativa reaktioner är relativt liten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here