Homeopati en potential som en del inom den integrerade sjukvården i Europa

0
341
Homeopati -integrativ behandling

European Central Council of Homeopaths (ECCH) arbetar för att sjuka människor skall få möjlighet att få hjälp av välutbildade homeopater. Eftersom människor i högre utsträckning erhåller homeopatisk behandling har de i sitt dokument Homeopathy – its place and potential in Integrated Healthcare in Europe visat på hur homeopati kan integreras inom den konventionella vården.
I Europeiska Unionens resolution 1206 (1999) står det följande att läsa:
• Att olika slag av behandling av sjuka människor skall kunna erbjudas och komplimentera varandra.
• Man skall ta hänsyn till att patienten skall få möjlighet att göra ett välinformerat val av olika behandlingsformer.
• Patienter skall behandlas av välutbildade personer som tillhör organisationer som har klara etiska regler och med klara regler för vad som krävs för att tillhöra organisationen och som har möjlighet att utvärdera och även exkludera medlemmar.
Och:
• ”Alternativa och komplementära former av terapier (KAM) kan praktiseras av både läkare och välutbildade terapeuter. Patienter skall kunna konsultera båda utifrån att ha blivit hänvisat av sin läkare eller av eget önskemål”
• ”alternative or complementary forms of medicine could be practised by doctors of
conventional medicine as well as by any well-trained practitioner of non-conventional
medicine (a patient could consult one or the other, either upon referral by his or her
family doctor or of his or her free will), should ethical principals prevail;”
• Eftersom kunskap om olika former av behandling fortfarande är begränsad så skall EU´s medlemsländer skynda på stöd för de olika KAM utbildningar och forskningsprogram och för att sprida denna kunskap.
Osher Center för Integrativ Medicin (OCIM) vid Karolinska Institutet i Stockholm (KI) erhöll 43 miljoner kr för att bedriva forskning inom KAM men publikationerna på KIs hemsida visar på att 3 av ca 70 studier handlar om KAM.
EUs rekommendationer följs inte!
Referenser:
Europen Central Council of Homeopaths (ECCH) 
Homeopathy – its place and potential in Integrated Healthcare in Europe
Council of Europe, A European approach to non-conventional medicines, Resolution 1206 (1999)
Osher Center för Integrativ Medicin (OCIM) 
Publikationer som gjorts mellan 2006—2011 vid OCIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here