Välkommen till ArcanumSkolan

Utbildningar i basmedicin, klassisk homeopati, irisdiagnostik och sclerologi

Basmedicin

Utbildningen i basmedicin vänder sig till alternativ- och KAM-terapeuter. Den startar 4 gånger per år. Utbildningen är webbaserad.

Homeopati

Från och med hösten 2021 startar vi vår nya yrkesutbildning i klassisk homeopati som ger dig en komplett utbildning till homeopat.

Irisidagnostik

Utbildningen omfattar nio live webinars. Varje webinar spelas . Du har tillgång till samtliga videos under utbildningstiden.

Screlologi

Utbildningens omfattning är fem live webinars. Varje webinar spelas in. Du har tillgång till samtliga videos under utbildningen.