Forskning homeopati – intro med exempel

Forskning på homeopati

Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras (Referens: Luc Montagnier, Dagens Homeopati).

Förklaringen kring potenserade mediciners verkan har återigen uppstått i forskning kring inflammationer.

Många hundra kliniska försök har gjorts om homeopatisk behandling. Resultaten varierar från att vara positiva till negativa. Random Controlled Trials (RCTs) har visat på signifikant positiva resultat som visar på att homeopatisk behandling har visat större effekt än placebo. Andra har visat sig vara negativa. Kvaliteten av dessa är varierande.

European Council for Classical homeopathy (ECCH) belyser i ett dokument ett antal forskningsresultat som visar på att homeopatisk behandling har större verkan än placebo. Rapport: Positive homeopathy research and surveys march 2007 (pdf)

Att anpassa forskningsmetoderna
En orsak till att forskningsförsök i homeopati har hindrats är den konventionella metoden “ en medicin till en sjukdom” mot den homeopatiska metoden som är en “individualiserad” patient behandling. Mycket har diskuterats kring detta och i år har ett positivt forskningsförsök publicerats i tidskriften ”Rheumatology” där man använt en individualiserad homeopatisk behandlingsmetod.

Syftet med studien var:

”To assess the efficacy of individualized classical homeopathy in the treatment of fibromyalgia”.

I studien kom man till följande slutsats:

”Using a broad selection of remedies and the flexible LM dose (1/50 000 dilution factor) series, the present study demonstrated that individualized homeopathy is significantly better than placebo in lessening tender point pain and improving the quality of life and global health of persons with fibromyalgia.”

Referenser

Rheumatology 2004; 43: 577-582 (and abstract)
Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo I. R. Bell1,2,3,4,6,8, D. A. Lewis, II9, A. J. Brooks3, G. E. Schwartz3,5,6, S. E. Lewis9, B. T. Walsh4 and C. M. Baldwin3,4,7,8

European Council for Classical Homeopathy – ECCHs hemsida

Grundforskning och ytterligare referenser

Nyligen har grundforskning visat att mekanismerna och verkan hos homeopatiskt framställda läkemedel pekar mot den dag då dessa kommer att identifieras. Många hundra kliniska försök har gjorts om homeopatisk behandling. Resultaten varierar från att vara positiva till negativa. Random Controlled Trials (RCTs) har visat på signifikant positiva resultat som visar på att homeopatisk behandling har visat större effekt än placebo.

European Council for Classical homeopathy (ECCH) belyser i ett dokument ett antal forskningsresultat som visar på att homeopatisk behandling har större verkan än placebo. Positive homeopathy research and surveys march 2007 (pdf)

Att anpassa forskningsmetoderna
En orsak till att forskningsförsök i homeopati har hindrats är den konventionella metoden “ en medicin till en sjukdom” mot den homeopatiska metoden som är en “individualiserad” patient behandling. Mycket har diskuterats kring detta och i år har ett positivt forskningsförsök publicerats i tidskriften ”Rheumatology” där man använt en individualiserad homeopatisk behandlingsmetod. Syftet med studien var ” To assess the efficacy of individualized classical homeopathy in the treatment of fibromyalgia.

I studien kom man till följande slutsats : Using a broad selection of remedies and the flexible LM dose (1/50 000 dilution factor) series, the present study demonstrated that individualized homeopathy is significantly better than placebo in lessening tender point pain and improving the quality of life and global health of persons with fibromyalgia. Reference: Rheumatology 2004; 43: 577-582

Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo I. R. Bell1,2,3,4,6,8, D. A. Lewis, II9, A. J. Brooks3, G. E. Schwartz3,5,6, S. E. Lewis9, B. T. Walsh4 and C. M. Baldwin3,4,7,8

For a full abstract and access to the full paper of this trial please follow the following link to the journal web-site:
Rheumatology.oupjournals.org/cgi/content/abstract/43/5/577

European Council for Classical Homeopathy – ECCHs hemsida www.homeopathy-ecch.org

Evidensce profile for the efficacy of homeopathy – A new paradigm for medical sciences: ”The Body Information Theory” (PDF)

How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment? – Results from a long term observational study. Claudia M Witt , Rainer Ludtke, Nils Mengler and Stefan N Willich. BMC Public Health 2008, 8:413doi:10.1186/1471-2458-8-413.

Studier som visar på positiva effekter efter homeopatisk behandling av George Loukas

Nya Forskningsresultat visar på att homeopati är mer än placebo: ECCH News Augusti 2008

Homeopathy media release Nya bevis för homeopatin – Pressmeddelande 3 november 2008

Shang – Review Article: En studie av en tidigare studie av tidigare forskningsförsök