Dr. R. Petrucci: Barn med beteendestörningar – Arcanumskolan 24-26 okt 2008

[slideshow]

Dr.R. Petrucci föreläste om barn med beteendestörningar. Han presenterade olika patientfall från sin praktik i Milano. Det gavs också tillfälle till diskussioner och utbyte av erfarenheter. Petrucci visar att homeopatisk behandling för barn ger utmärkta resultat. Under seminariet varvades diskussioner om matera medica, posologi och metodik.

Dr.R. Petrucci har kommit ut med en bok ”Children” som är ett repertorium och materia medica. Han presenterade fall där han framgångsrikt behandlat med bl.a. Falcon.

Med handen på hjärtat så var detta en mycket lyckat föreläsning med en mycket kunnig föreläsare som kommer till ArcanumSkolan igen i oktober nästa år 2009.