Bilder från djurakupunkturutbildningen hösten 2008

Klicka bilderna i två steg för att successivt förstora.