Bilder från djurakupunkturutbildningen hösten 2008

Djurakupunktur

Donovan, vår första hästpatient i klassen.

Djurakupunktur

Ägarinnan Helen och Donovan i samspråk med varandra.

Djurakupunktur

Vår lärare Daniel palperar kronranden.

Djurakupunktur

Donovan verkade nöjd.

Djurakupunktur

Vilka punkter är valda för behandling?

Djurakupunktur

Hmm, vilken av meridianerna är det?

Djurakupunktur

Här syns nålarna tydligt.