Basmedicin motsvarande 30-60 högskolepoäng

Varmt välkommen till ArcanumSkolans utbildning i basmedicin!
ArcanumSkolans basmedicinutbildning vänder sig till alternativ- och komplementärmedicinska (KAM) terapeuter. Det är en utbildning som startar fyra gånger per år,  och du genomför den i din egen takt.

Genomförande

Utbildningen är internetbaserad.

Förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen behöver du ha genomgått gymnasiet.

Utbildningens omfattning

Utbildningen motsvarar 60 poäng, och genomförs i samarbete med sjukvårdspersonal.
Du studerar i din egen takt, och kan genomföra utbildningen på 1 till 3 år.

Du kan också välja att läsa 30 p. Hör med ditt förbund om vilken omfattning de kräver för din terapi.

Du kan också ansöka om en förlängning av studietiden. Du tilldelas också en studiehandledare som följer dig under din utbildningstid.

För att bli godkänd behöver du även sända in utbildningsbevis avseende genomgången utbildning i Första hjälpen som är högst ett år gammalt. Sådan utbildning anordnas av bland andra Röda Korset.

Efter godkänd utbildning tilldelas du diplom och utbildningsbevis.

Pris::

Block 1: 30 poäng: 23000 kr inkl. moms

Block 1 och 2: 60 poäng: 46000 kr inkl. moms

Anmälningsavgift: 2000 kr inkl. moms

Förlängd studietid – 9200:- per påbörjat år, maximalt 2 år

 

Innehåll i utbildningen:
Utbildningen är uppdelad i två block. Blocken är i sin tur uppdelade i ett antal moduler:

Block 1  1-30p Innehåller följande moduler:

Modul 1
Hälsa och sjukdom
Medicinsk etik
Evidensbaserad medicin – traditionell medicin

Modul 2
Grundläggande kemi och fysik
Cellen
Från cell till kropp
Muskler
Skelettet

Modul 3
Blodet
Immunsystem
Cirkulationssystem
Andningssystem

Modul 4

Matspjälkningen/ lever
Endokrina system
Omsättning av kolhydrater, proteiner och fett

Modul 5
Njurar/urinvägar
Syra/basregleringen

Modul 6
Nervsystem

Modul 7
Systematisk patologi inom:
Cirkulationssystemet och andningssystem
Njurar och urinvägar
Matspjälkningssystem
Endokrina system
Skelett och muskler

Modul 8
Blodet
Auskultation av lungor
Att undersöka buken, lymfkörtlar
Rörelseapparaten
De vanligaste provtagningarna på vårdcentralen
Referensvärden
Patientsäkerhet


Block 2  31-60p  Innehåller följande moduler

Modul 1
Symtom
Smärta
Psykologi/psykiatri

Modul 2
Allmän farmakologi/farmakognosi
Mikrobiologi
Infektion och infektionsspridning

Modul 3
Neurologi
Neoplasi/onkologi
Autonoma sjukdomar

Modul 4
Näringslära

Modul 5
Temperaturreglering
Våra sinnen

Modul 6
Fortplantningen/sexual fysiologi
Obstetrik/pediatrik

Modul 7
Geriatrik

Modul 8
Vetenskaplig metodik
Projektarbete
Svensk medicinsk lagstiftning
Undersökningsmetoder