Aktuella utbildningar

Basmedicin – Kursstart 4 gånger per år

 • ArcanumSkolans basmedicinutbildning vänder sig till alternativ- och komplementärmedicinska (KAM) terapeuter.
 • Utbildningen startar 4 gånger per år – nästa utbildningsstart januari 2022.
 • Utbildningen är webbaserad och du genomför den i din egen takt.
 • Läs mer | Anmälan

Klassisk homeopati – Kursstart höstterminen 2023

 • Utbildning i klassisk homeopati 2,5 år. Distans – live webinars.
 • Hösten 2021 startar vi vår nya yrkesutbildning i klassisk homeopati som ger dig en komplett utbildning till homeopat.
 • Läs mer | Anmälan

Irisdiagnostik – Kursstart september 2022

 • Utbildningen omfattar nio live webinars.
 • Varje webinar spelas in så att du kan ta del av det i efterhand under utbildningstiden.
 • Du hämtar utbildningsmaterial i utbildningsplattformen.
 • Läs mer | Anmälan

Sclerologi – Kursstart 23 mars 2022

 • Utbildningens omfattning är sex live webinars.
 • Varje webinar spelas in så att du kan ta del av det i efterhand under utbildningstiden.
 • Du hämtar utbildningsmaterial i utbildningsplattformen.
 • Läs mer | Anmälan