28 September, 2020

Utbildningsboxar entresidan


Utbildning i djurhomeopati
UTBILDNING i HOMEOPATI Utbildningsstart 15 februari 2013
UTBILDNING i DJURAKUPUNKTUR
Utbildningsstart  5 okt 2012
Utbildning i basmedicin Utbildning i irisdiagnostik
UTBILDNING i BASMEDICIN
Kursstart 15 april
UTBILDNINGIRISDIAGNOSTIK
Period 1: 28-30 sep 2012
Period 2: 16-18 nov 2012