15 August, 2020

Utbildning i irisdiagnostik

Irisdiagnostik

Irisdiagnostik är läran och studerandet av ögats iris, struktur och färg. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och genom näring och andra naturmetoder hjälpa kroppen och därigenom förhindra och läka sjukdom.

ArcanumSkolans utbildning i irisdiagnostik omfattar 6 dagar, uppdelade på två tillfällen, och hålls i Göteborg.

Innehåll:

  • Irisdiagnostikens historia
  • Ögats topografi och indelningsgeografi
  • De viktigaste konstitutionstyperna och iristecknen
  • Tolkning av tecken och förändringar som visar sig i iris; hur de ser ut och vad dessa kan innebära för vår hälsa
  • Avläsa över- och underaktivitet hos olika organ och körtlar
  • Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade

Pris: 9000:- inklusive moms, betalningen kan delas upp på tre delbetalningar, 3 x 3000:-
Kostnad för irislupp och övrigt arbetsmaterial tillkommer med 900 kr.

Vill du anmäla dig eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Efter genomgången utbildning erhåller du diplom.
Utbildningen är godkänd av IIPA (International Iridology Practioners Association) vilket innebär att Du efter avslutad utbildning kan genomgå certifieringsprov.
Pris för denna detta prov är 3900:-