18 March, 2018

Utbildning i irisdiagnostik

Irisdiagnostik

Irisdiagnostik är läran och studerandet av ögats iris, struktur och färg. Det är ett skonsamt sätt att identifiera nedärvd styrka och svaghet i kroppen. Genom att diagnostisera iris kan man se dessa och genom näring och andra naturmetoder hjälpa kroppen och därigenom förhindra och läka sjukdom.

ArcanumSkolans grundkurs i irisdiagnostik omfattar 6 dagar fördelat på 2 tillfällen om 3 dagar och hålls i Göteborg.

Innehåll:

  • Irisdiagnostikens historia
  • Ögats topografi och indelningsgeografi
  • De viktigaste konstitutionstyperna och iristecknen
  • Tolkning av tecken och förändringar som visar sig i iris; hur de ser ut och vad dessa kan innebära för vår hälsa
  • Avläsa över- och underaktivitet hos olika organ och körtlar
  • Vävnadsdefekter; medfödda eller förvärvade

Pris: 9000:- inklusive moms. Kurskompendium ingår.
Kostnad för irislupp och övrigt arbetsmaterial tillkommer med 600 kr.
Vill du anmäla dig till någon av våra utbildningar eller om du önskar mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Efter genomgången utbildning erhåller du diplom.
Utbildningen är godkänd av IIPA (International Iridology Practioners Association) vilket innebär att Du efter avslutad utbildning kan genomgå certifieringsprov.
Pris för denna detta prov är 3500:- och inkluderar ett års medlemskap efter godkänt prov.