30 April, 2017

Utbildningar i homeopati

Utbildningar och kurser i homeopati

3-årig yrkesutbildning i klassisk homeopati

Yrkesutbildningen i klassisk homeopati är tre-årig. I skolans webbaserade klassrum via internet har vi utnyttjat den moderna teknologin i undervisningen för att göra hemstudier möjliga i större utsträckning.
Det innebär att du kommer till skolan fem gånger per år för teori och praktiska moment, och resterande undervisning sker via skolans webbaserade klassrum. Du kommer att få träffa föreläsare via webinars och livestream undervisning där du också har kontakt med föreläsare.

I det webbaserade klassrummet kan du också arbeta i din egen takt, och du kommer även att ha tillgång till videoinspelningar och presentationer.

Du genomför merparten av din prov och tentamina i skolans intranät.
Allt detta skapar en flexibilitet i utbildningen som gör att du kan genomföra delar av utbildningen i din egen takt på tider som passar dig.

I ditt klassrum på internetplattformen har du även möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med skola, handledare och dina studiekollegor.

I utbildningen ingår:
– 15 skolförlagda föreläsningsmoduler  (5  moduler per läsår). Varje föreläsningsperiod är om 3 dagar.
– Webbaserad undervisning via skolans internetplattform. Förutom att vi träffas på skolan är delar av undervisningen webbaserad,
vilket innebär att du tillgodogör dig vissa delar av undervisningenhemifrån via skolans internetplattform, där du också
har möjlighet att arbeta i din egen takt.
– Praktik under handledning. Under studietiden förbereder vi dig för ditt kommande yrke som homeopat genom att stegvis ge dig möjlighet att arbeta med patienter.
– Internationella seminarier. I och med vårt internationella nätverk har vi möjlighet att årligen arrangera föreläsningar med ledande  internationella föreläsare.

ArcanumSkolans  utbildning i homeopati är ledande i Skandinavien och håller hög internationell standard.
ArcanumSkolan erbjuder en kvalitativ undervisning där teori blandas med praktik. Vi lägger stor vikt vid att, som enda skola i Sverige, kunna erbjuda praktik under utbildningstiden.
Utbildningens läroplan följer European Council for Classical Homeopathys (ECCH) riktlinjer

Varje undervisningsmodul har klart definierade mål för undervisningen.

Vill du anmäla dig till någon av våra utbildningar eller om du önskar mer information är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

I utbildningen ingår nedanstående delar:

 • Homeopatins historia
 • Homeopatins filosofi och teori
 • Materia Medica
 • Komparativ homeopati
 • Forskning
 • Klinisk homeopati
 • Terapeutens utveckling
 • Att etablera och driva egen praktik
 • Praktik under handledning
 • Projektarbete

Utbildningskostnad:
Alla priser är inklusive moms
Anmälningsavgift 2000 kr
Månadsavgift (36 mån) 2300 kr
Internationellt seminarium 1500 kr
Sluttentamen 2900 kr
Studielitteratur ca. 5000 kr

Mer utförlig information om utbildningens innehåll finner du i ArcanumSkolans utbildningsprospekt som vi gärna skickar till dig.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn