21 November, 2019

Utbildningar i klassisk homeopati

 

Yrkesutbildning i klassisk homeopati

Ny yrkesutbildning i klassisk homeopati startar hösten 2020

Utbildningsort: Göteborg

Från och med hösten 2020 startar vi vår nya yrkesutbildning i klassisk homeopati som tillsammans med de tillägg och förändringar vi gjort ger dig en mer komplett utbildning som terapeut.

 I skolans webbaserade klassrum via internet har vi utnyttjat den moderna teknologin i undervisningen för att göra hemstudier möjliga i större utsträckning.

Utbildningen är upplagd så att du skall kunna arbeta parallellt med dina studier. Studietakten är 50%. Det innebär att du kommer till skolan sex-sju gånger per år för teori och praktiska moment och resterande undervisning sker via skolans webbaserade klassrum. Du kommer att få träffa föreläsare via webinars och livestream undervisning där du också har kontakt med föreläsare.

 I det webbaserade klassrummet kan du också arbeta i din egen takt och du kommer även att ha tillgång till videoinspelningar och presentationer.

Allt detta skapar en flexibilitet i utbildningen som gör att du kan genomföra delar av utbildningen i din egen takt på tider som passar dig.

I ditt klassrum på internetplattformen har du även möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med skola, handledare och dina studiekollegor.

I utbildningen ingår: 

 • Skolförlagda föreläsningsmoduler.
  Varje föreläsningsperiod är om tre dagar (vid behov fyra dagar).
 • Undervisningen sker på svenska, och alla lektioner är lärarledda.
 • Webbaserad undervisning via skolans internetplattform: Förutom att vi träffas på skolan är delar av undervisningen webbaserad, vilket innebär att du tillgodogör dig vissa delar av utbildningen hemifrån via skolans internetplattform, där du också har möjlighet att arbeta i din egen takt.
 • Praktik under handledning: Under studietiden förbereder vi dig för ditt kommande yrke som homeopat genom att stegvis ge dig möjlighet till praktisk klinisk träning.
 • Internationella seminarier och webinars: I och med vårt internationella nätverk har vi möjlighet att arrangera föreläsningar med ledande internationella föreläsare och som vi nu gjort under de senaste 16 åren.

ArcanumSkolan erbjuder en kvalitativ undervisning där teori varvas med praktik. Vi lägger stor vikt vid att, som enda skola i Sverige, kunna erbjuda praktik under handledning.

Utbildningens läroplan följer European Central Council of Homeopaths (ECCH) riktlinjer för utbildning i klassisk homeopati. Läs gärna mer genom att följa länken:
http://176.32.230.6/homeopathy ecch.org/wp-content/uploads/2016/05/international
guidelines-for-homeopathy-education.pdf

Varje undervisningsmodul har klart definierade mål för undervisningen.

 

 

I utbildningen ingår nedanstående moment:

Klassisk homeopati

 • Homeopatins historia
 • Filosofi och teori
 • Homeopatisk metodik
 • Materia Medica
 • Komparativ homeopati
 • Forskning
 • Klinisk homeopati
 • Terapeutens utveckling
 • Att etablera och driva egen praktik
 • Praktik under handledning
 • Projektarbete
 • Terapeutiska relationer

Du hittar utförlig information om utbildningen upplägg och innehåll i vårt utbildningsprospekt, som vi gärna skickar till dig.