20 September, 2020

Yrkesutbildning i klassisk homeopati 2,5 år

 Utbildningsort: Göteborg

 

Från och med hösten 2021 startar vi vår nya yrkesutbildning i klassisk homeopati som tillsammans med de tillägg och förändringar vi gjort ger dig en komplett utbildning som terapeut, för att kunna ge homeopatisk behandling och ge rekommendationer för livsstil och näring utifrån behov.

I skolans webbaserade klassrum via internet har vi utnyttjat den moderna teknologin i undervisningen för att göra hemstudier möjliga i större utsträckning. Vi har tagit ett steg ytterligare med kontinuerliga interaktiva träffar över internet och med vår nya utbildningsplattform som ger dig möjlighet att arbeta strukturerad både självständigt och tillsammans med studiekamrater, så att du får undervisning och har regelbunden kontakt med skolan.    Utbildningen är upplagd så att du skall kunna arbeta parallellt med dina studier.
Studietakten är 50%. Det innebär att du kommer till skolan för schemalagda träffar 4 gånger per år och resterande undervisning sker via skolans nya webbaserade plattform. Du kommer kontinuerligt att träffa föreläsare via webinars och undervisning via internet där du också har direkt kontakt med föreläsare, så att du kan ställa frågor etc.
I det webbaserade klassrummet kan du också arbeta i din egen takt och du kommer även att ha tillgång till videoinspelningar och presentationer.
Allt detta skapar en flexibilitet i utbildningen som gör att du kan genomföra delar av utbildningen i din egen takt på tider som passar dig.
I ditt klassrum på internetplattformen har du även möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med skola och dina studiekollegor.
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, med vissa webinars på engelska.
I utbildningen ingår:
Skolförlagda föreläsningsmoduler 4 gånger per år.
Kontinuerliga schemalagda träffar över internet via vår plattform
Webbaserad undervisning via skolans internetplattform: Förutom att vi träffas på skolan är delar av undervisningen webbaserad, vilket innebär att du tillgodogör sig vissa delar av utbildningen hemifrån via skolans internetplattform i form av självstudier, där du också har möjlighet att arbeta i din egen takt och genom internetbaserade live undervisning via vår plattform. Du har på så sätt kontakt med skola, lärare och studiekamrater.
Under studietiden förbereder vi dig för ditt kommande yrke som homeopat genom att stegvis ge dig möjlighet till praktisk klinisk träning.
I och med vårt internationella nätverk har vi möjlighet att arrangera föreläsningar/webinars med ledande internationella föreläsare, som vi nu gjort under de senaste 20 åren.
ArcanumSkolan erbjuder en kvalitativ undervisning där teori varvas med praktik. Vi lägger stor vikt vid att att ge våra studenter grundläggande kunskap om den klassiska homeoaptin utifrån Dr. Samuel Hahnemann och hur man använder denna i praktiken som terapeut.
Utbildningens läroplan följer European Central Council of Homeopaths (ECCH) riktlinjer för utbildning i klassisk homeopati.
Varje undervisningsmodul har klart definierade mål för undervisningen.

 

 I utbildningen ingår nedanstående moment:
  • Homeopatins historia
  • Homeopatins filosofi och teori
  • Homeopatisk metodik
  • Materia Medica
  • Komparativ homeopati
  • Forskning
  • Klinisk homeopati
  • Terapeutens utveckling
  • Att etablera och driva egen praktik
  • Praktik under handledning
  • Terapeutiska relationer
Du hittar utförlig information om utbildningens upplägg och innehåll  och pris i vårt utbildningsprospekt, som vi gärna skickar till dig.