25 November, 2020

Lägre vårdkostnader när läkare använder KAM i sin behandling

  British medical Journal (BMJ) publicerade 27 augusti 2014 en forskningartikel om en omfattande 6-års studie som visar på att vårdkostnader minskar när läkare använder komplementär och alternativmedicinsk behandling tillsammans med konventionell behandling i en tid då vårdkostnaderna ökar kraftigt i de flesta Europeiska länder. Här kan du läsa artikeln i sin helhet