24 November, 2020

Glöm inte de 118 barnen som utvecklat narkolepsi p.g.a. svininfluensavaccinationer 2009-2010!

Kan vi lita på läkemedelsverket rekommendationer? På läkemedelsverkets hemsida från 7 oktober 2011 kan vi läsa att det inte föreligger någon ökad risk för att få narkolepsi från årets influensa vaccin. I år har barnens behov av influensa vaccination tonats ner. Kanske p.g.a. att 118 barn hittills har anmält att de utvecklat narkolepsi efter influensa vaccination […]