25 November, 2020

Stephen Gordon – Part 2 – CAMbrella results

Stephen Gordon berättar om projektet CAMbrella och resultaten efter tre års studier på KAM (CAM) i Europa. Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013