24 November, 2020

Antroposofiska läkemedel i Sverige – nu ligger bollen hos Socialstyrelsen

  Regeringen har tidigare gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda fördelar och/ eller nackdelar av att godkänna artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning.  Detta har resulterat i rapporten som Läkemedelsverket nu har lämnat till Socialstyrelsen (Läkemedelsverket, 2014). Artikel 16.2 ger samtliga medlemsländer möjlighet att införa nationella bestämmelser när det gäller godkänande av både […]

“Vetenskap och beprövad erfarenhet” ger stort utrymme för Socialstyrelsens godtycke

Hälso- och sjukvårdslagen klargör att svensk sjukvård skall bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men begreppet har aldrig specificerats i lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är i själva verket en antik lagstiftningsrelik från år 1890, det skriver två professorer och en laserterapeut i en debattartikel.  Sedan dess har läkare, jurister, statliga utredare m fl förgäves […]