28 November, 2020

MSc Petter Viksveen – Economic evaluations of homeopathy

Petter Viksveen (MSc) tar upp ekonomiska bedömningar av homeopati. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013