24 November, 2020

“Vetenskap och beprövad erfarenhet” ger stort utrymme för Socialstyrelsens godtycke

Hälso- och sjukvårdslagen klargör att svensk sjukvård skall bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men begreppet har aldrig specificerats i lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är i själva verket en antik lagstiftningsrelik från år 1890, det skriver två professorer och en laserterapeut i en debattartikel.  Sedan dess har läkare, jurister, statliga utredare m fl förgäves […]