28 November, 2020

Här hittar du information om homeopati!

KÄLLOR TILL INFORMATION OM HOMEOPATI Detta dokument är sammansatt av Petter Viksveen i syfte att ge de som forskar om homeopati och andra homeopater en översikt om den information som finns online idag. Några av dessa ger information kostnadsfritt medan annan information ges till betalande medlemmar. Om du har förslag till andra källor som du […]