25 November, 2020

Stephen Gordon – Part 2 – CAMbrella results

Stephen Gordon berättar om projektet CAMbrella och resultaten efter tre års studier på KAM (CAM) i Europa. Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

Lägre vårdkostnader när läkare använder KAM i sin behandling

  British medical Journal (BMJ) publicerade 27 augusti 2014 en forskningartikel om en omfattande 6-års studie som visar på att vårdkostnader minskar när läkare använder komplementär och alternativmedicinsk behandling tillsammans med konventionell behandling i en tid då vårdkostnaderna ökar kraftigt i de flesta Europeiska länder. Här kan du läsa artikeln i sin helhet