28 November, 2020

Phd Jean Duckworth – The importance of the therapeutic relationship – Nordic Homeopathic Symposium 2013

ArcanumSkolan publicerar samtliga 18 föredrag från Nordic Homeopathic Symposium 2013, normalt med två föredrag i veckan. I detta föredrag berättar Jean Duckworth om hur barnmorskor tillämpar homeopati i sitt arbete.  ”The importance of the therapeutic relationship. Findings from a study ”straddling paradigms, an imperative hermeneutic exploration of the experience and practice of midwives practicing homeopathy.” PhD Jean Duckworth, Course leader, […]