28 November, 2020

Homeopater Utan Gränser – Sverige

HUGS logo Ny förening har startats i Sverige! HomeopaterUtanGränser-Sverige( HUGS) som är en ideell förening som arbetar för att hjälpa människor och djur i kris. De arbetar med andra HUG organisationer i Europa och under paraplyorganisationen Homeopaths World Wide (HWW). De kommer att delta i olika projekt efter förfrågan för att genom välutbildade och erfarna […]