10 December, 2018

Nordiskt Homeopatisk Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013

Välkommen till Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013! Symposiet vänder sig till samtliga homeopatiska förbund, homeopater, och andra intresserade i de nordiska länderna. Du kommer att träffa forskare från flera länder, företrädare för statliga organisationer, läkemedelstillverkare, terapeuter, och många fler. Detta är första gången ett homeopatiskt … [Read more...]

Dynamis fortbildning med Jeremy Sherr start 18 november 2013

Välkommen till Dynamtis fortbildning i homeopati med Jeremy Sherr. Läs mer om utbildningen här på  svenska eller engelska. Här hittar du också ansökningsformuläret. Han kommer till Sverige till Dig! … [Read more...]

Här hittar du information om homeopati!

KÄLLOR TILL INFORMATION OM HOMEOPATI Detta dokument är sammansatt av Petter Viksveen i syfte att ge de som forskar om homeopati och andra homeopater en översikt om den information som finns online idag. Några av dessa ger information kostnadsfritt medan annan information ges till betalande medlemmar. Om du har förslag till andra källor som du vill skall läggas till denna lista så kontakta … [Read more...]

Masterutbildning (MSc) i homeopati, örtmedicin och integrerad medicin

Anmäl Dig till höstens Master utbildningar (MSc) i homeopati, örtmedicin eller integrerad medicine vid Uclan University of Central Lancashire i England. Nu har du möjlighet att vidareutbilda dig i homeopati, örtmedicin eller intgrerad medicine. Anmäl dig nu för utbildningsstart nu i höst 2012. Det är en distanskurs, vilket innebär att undervisningen sker via Universitetets internet … [Read more...]

Arcanumskolans utbildningsutbud hösten 2012

Välkommen till ArcanumSkolans kurs- och utbildningsstarter hösten 2012 Webinars med Kim Elia Nu kan du sitta hemma och ändå delta i Kims fortbildningföreläsning om de olika homeopatiska Lac läkemedlen, som är olika homeopatiska läkemedel tillverkade av mjölk från människa och olika djurarter. Webinaret är uppdelat på två tillfällen om vardera 2 timmar. Du anmäler dig genom att skicka ett … [Read more...]

Homeopati och sportskador

Visste du att många sportstjärnor använder homeopati? Exempel på användare av homeopati för sportskador är Patrik Sjöberg, David Beckham, Martina Navratilova, flera Tour de France-cyklister och till exempel Dr Jean Marcel Ferret som arbetade för det franska nationella fotbollslaget åren 1993-2004. Så här säger  Jean Marcel Ferret: “I am open to all techniques. As a sports doctor I quickly … [Read more...]

Framgångsrik homeopatisk behandling på 2,3 miljoner kubaner

Leptospirosis är en bakteriesjukdom och finns över hela världen men är mest vanlig i tropikerna och smittar via förorenat vatten. Flest människor insjuknar under regnperioden och symptomen är bl.a influensaliknande symptom och njurkollaps. I slutet av 2007, när det var en epidemi på gång i Kuba beslutade landets regering, att ge det kubanska folket förebyggande behandling mot … [Read more...]

Homeopatisk behandling av kor på New Zealand

När Homeopat Tinike praktiserade homeopati på 90-talet hade hon många bönder som patienter. De passade  samtidigt på att fråga om hon kunde bota deras kossor också och det kunde hon. Tips från Dagens Homeopati … [Read more...]

Homeopater Utan Gränser – Sverige

HUGS logo Ny förening har startats i Sverige! HomeopaterUtanGränser-Sverige( HUGS) som är en ideell förening som arbetar för att hjälpa människor och djur i kris. De arbetar med andra HUG organisationer i Europa och under paraplyorganisationen Homeopaths World Wide (HWW). De kommer att delta i olika projekt efter förfrågan för att genom välutbildade och erfarna homeopater erbjuda homeopatisk … [Read more...]

Läs artikel om ArcanumSkolan på nättidningen Dagens Homeopati

Välkommen till Arcanumskolan! Den 27 oktober fick besök av Marina Szöges som också skrev en artikel om skolan. Nu till helgen får vi besök av Mattias Strelow och Jeremy Sherr som båda kommer att föreläsa till helgen. Helgens seminarium tillägnas homeopatin både i Sverige, Europa och övriga världen. På första sidan av vår hemsida ser du en förkortad version av Homeopathy around the world, som … [Read more...]