22 May, 2019

Dr. Lionel Milgrom from England is one of the speakers at The Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October in Gothenburg, Sweden

  Dr. Lionel R Milgrom – England Dr.Milgrom a registered homeopath (MARH, MRHom) based in North London and in practice since 1999. He graduated from the London College of Homeopath (LCH) after 4 years professional training.Dr. Milgrom have also been a research chemist  for over 30 years, holding several science degrees, including a doctorate in  chemistry. He is one of the speakers at the … [Read more...]

Stephen Gordon from England is one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October 2013 in Gothenburg Sweden

  Stephen Gordon from England is the General Secretary of European Central Council of Homeopaths (ECCH). He has been working for ECCH for many years and has been involved in homeopathy and research in Europe. He is one of the major profiles in homeopathy today. He is one of the speakers at the Nordic Homeopathic ResearchSymposium 12-13 October in Gothenburg, Sweden Hope to see you … [Read more...]

Jean Duckworth is one of the speakers at The Nordic Research Symposium 12-13 October in Gothenburg

Jean Duckworth from England is Course Leader, MSc Homeopathy at University of Central Lanchashire. She is currently the Chair of the Research Ethics Committee for the Society of Homeopaths. She also sits on the Board of the European Network of Homeopathy Educators. She will be one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 November www.homeopathysymposium.eu … [Read more...]

Dr. Alex Tournier is one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October 2013

Listen and watch, Dr. Alex Tournier is one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October 2013 Sign up! … [Read more...]

Framgångsrik homeopatisk profylaktisk behandling av Leptospirosis

Framgångsrik  homeopatisk profylaktisk behandling av Leptospirosis  på Kuba. Varje år drabbas ett stort antal människor av Leptospirosis, som är en bakteriell sjukdom som sprids via vattnet speciellt under regnperioder. Framför allt råttor är bärare av bakterien och genom sin urin sprids bakterien vidare till vattnet, som sedan når människorna. Genom homeopatisk profylaktisk behandling erfor man … [Read more...]

Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 12-13 oktober 2013

Välkommen till Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 12-13 oktober i Göteborg. För första gången organiseras ett homeopatisk forkningssymposium som har som mål att visa på den forskning som finns inom homeopatin. Forskare från homeopatiska sjukhus, universitet och forskningsinstitut visar på att homeopatin är en effektiv behandlingsform som bör finnas tillgänglig för alla och att alla … [Read more...]

BBC Horizon: Homeopathy The Test

BBC Horizon beskriver homeopatins dilemma gentemot mainstream-vetenskapen. Kritiker till homeopati menar att den verksamma substansen är för extremt utspädd för att kunna ha effekt, men homeopaterna menar att den verksamma substansens egenskaper gått över i vattnet.   … [Read more...]