5 April, 2020

Thank you to all speakers and the NHRS 12-13 October in Gothenburg

I would like to thank all speakers of the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October in Gothenburg for their fantastic and informative speeches highlighting homeopathic research and education. You can find more information on the website www.homeopatisymposium.eu     … [Read more...]

Dr. Frauke Musial – Norway Research Professor, Head of Research, National Research Center in Complementary and Alternative Medicine, NAFKAM

Dr. Frauke Musial – NorgeForskningsprofessor, forskningschef vid National Research Center i komplementär och alternativ medicin, NAFKAM, Institutionen för samhällsmedicin, fakulteten för hälsovetenskap, Universitetet i Tromsø. Hon är en av talarna under Nordiska Homeopatiska Forskningssymposiet i Göteborg 12-13 oktober 2013. Välkommen! www.homeopatisymposium.eu Dr. Frauke Musial – … [Read more...]