10 December, 2018

Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 12-13 oktober 2013

Välkommen till Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 12-13 oktober i Göteborg. För första gången organiseras ett homeopatisk forkningssymposium som har som mål att visa på den forskning som finns inom homeopatin. Forskare från homeopatiska sjukhus, universitet och forskningsinstitut visar på att homeopatin är en effektiv behandlingsform som bör finnas tillgänglig för alla och att alla … [Read more...]

Nordiskt Homeopatisk Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013

Välkommen till Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013! Symposiet vänder sig till samtliga homeopatiska förbund, homeopater, och andra intresserade i de nordiska länderna. Du kommer att träffa forskare från flera länder, företrädare för statliga organisationer, läkemedelstillverkare, terapeuter, och många fler. Detta är första gången ett homeopatiskt … [Read more...]

Här hittar du information om homeopati!

KÄLLOR TILL INFORMATION OM HOMEOPATI Detta dokument är sammansatt av Petter Viksveen i syfte att ge de som forskar om homeopati och andra homeopater en översikt om den information som finns online idag. Några av dessa ger information kostnadsfritt medan annan information ges till betalande medlemmar. Om du har förslag till andra källor som du vill skall läggas till denna lista så kontakta … [Read more...]