25 November, 2020

Sverige följer inte EUs rekommendationer för alternativmedicinen

Är Sveriges lagstiftning inom KAM laglig. Inget görs för att harmonisera Sveriges lagstiftning med EUs. Det finns inte vetenskapliga underlag för Sveriges restriktiva lagar inom Alternativ- och komplementär medicinen (KAM). 1997 publicerade Europa Parliamentet en resolution om icke-konventionell medicin. I den står följande : • Det skall vara fritt för personer att röra sig inom […]